Start Your Business With Sitemaker

جهت خرید اشتراک به شماره 09014512535 در واتساپ پیام دهید-بلوک +400 حرفه ای طراحی شده که به شما امکان می دهد فوراً با کشیدن و رها کردن سازنده سایت ها و صفحات را شروع کنید!

شروع 7 روز آزمایش یا بیشتر بخوانید
Image
Website Builder

Manage website directly from your browser

Emails reminder

Get remiders before your subscription ends

Support

Real time Chat with staffs, customers and private groups

Online Payments

Accept Online Payments from different providers

تعرفه های ما

از هدر دادن زمان و پول در طراحی و مدیریت وب سایتی که به نتیجه نمی رسد جلوگیری کنید. شادی تضمین شده!

Basic

5,000.00 ﷼ بر ازای هر ماه.
  • 1 وب سایت ها
شروع کنید

Standard

9,000.00 ﷼ بر ازای هر ماه. مقدار
  • 5 وب سایت ها
شروع کنید

Business Plus

15,000.00 ﷼ بر ازای هر ماه.
  • 10 وب سایت ها
شروع کنید

PRO+

25,000,000.00 ﷼ بر ازای هر ماه. مقدار
  • 30 وب سایت ها
شروع کنید

سوالات متداول

تعرفه های سایت ساز، باهم چه تفاوت هایی دارند؟

.تعرفه ها ویژگی هایشان یکسان است. فقط محدودیت ساخت سایت دارند(از لحاظ تعداد)